III i IV tura Grand Prix Okręgu Kadetów i Juniorów w dyscyplinie spławikowej

Informujemy młodzież wędkarską, że w dniu 08 czerwca 2024 r. odbędzie się III tura Spławikowego Grand Prix  Okręgu Kadetów i Juniorów.

Terenem zawodów będzie Kanał Szeroki w Słońsku.

Czwarta tura odbędzie się 09 czerwca 2024 r. na Warcie w Skwierzynie od strony Promenady (zmiana łowiska).

Zawodników w wieku poniżej 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:   

Kadeci U – 15

Juniorzy U – 20

Zapisy na zawody III i IV tury należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2024 r. w biurze Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu 95 722 34 02 lub e-mailowo: sekretariat@pzw.gorzow.pl

Podczas rejestracji należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia zawodnika, Koło PZW, które zawodnik reprezentuje, numer telefonu zawodnika lub opiekuna zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia, a także trenerów.

Zawody dla młodzieżowych zawodników są bezpłatne. Opiekunowie i trenerzy pokrywają koszty posiłku w wysokości 30 zł za turę.

Wpłaty na konto bankowe:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 73 8355 0009 0050 9486 2000 0002 lub w kasie Okręgu.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodną zawodnika na publikowanie jego danych i wizerunku na stronach internetowych Okręgu.

Zawodnik jest zobowiązany do sprawdzenia listy zapisów ze strony Okręgu najpóźniej na dwa dni przed zawodami.

Zbiórka zawodników na łowisku do godz. 7.30

Organizatorem zawodów jest Okręgowa Komisja Młodzieży oraz Koło nr 5 w Skwierzynie.